Việt Nam

Cung cấp các giải pháp chữ ký điện tử và PKI an toàn, tin cậy tại Việt Nam

PKI, tin cậy số, và chữ ký điện tử tại Việt Nam

Hành trình chuyển đổi số của Việt Nam được xây dựng với nền móng vững chắc là hạ tầng khóa công khai (PKI) và các giải pháp về tin cậy số. Những hạt giống đã được gieo vào đầu những năm 2000 với Luật Giao dịch Điện tử 2005, xây dựng khung pháp lý cho các giao dịch điện tử an toàn. PKI theo sau đó không lâu, cung cấp nền tảng cho chữ ký số và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tính chống chối bỏ. Sự kết hợp này thúc đẩy một môi trường tin cậy và an toàn, mở đường cho việc áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

Ascertia đóng vai trò là một cố vấn tin cậy và nhà cung cấp công nghệ, cung cấp các giải pháp PKI toàn diện đáp ứng nhu cầu đặc biệt của Việt Nam. Từ định danh số an toàn đến các ứng dụng ký từ xa, chúng tôi trang bị cho doanh nghiệp khả năng hoạt động mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

 • Tieto Every Logo
 • blitz Logo
 • Catch Certificate Logo

Lợi ích chính

 • Tăng cường bảo mật và hiệu quả

  Cốt lõi của các giải pháp của Ascertia là chữ ký số và các giải pháp PKI hàng đầu trên thị trường. Các công nghệ này cho phép doanh nghiệp bảo vệ tài liệu nhạy cảm, xác minh danh tính và tối ưu hóa quy trình ký với chữ ký điện tử có tính pháp lý. Các hợp đồng được ký trong nháy mắt, hóa đơn được xác minh tự động và dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ bằng mã hóa cấp độ quân sự.

 • Tạo điều kiện cho sự phát triển thương mại điện tử

  Môi trường thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam đòi hỏi các giao dịch trực tuyến tin cậy và an toàn. Các giải pháp của chúng tôi đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam, cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ như cổng thanh toán an toàn và hệ thống xác minh danh tính. Những giải pháp này tạo niềm tin người tiêu dùng, giảm nguy cơ gian lận và thúc đẩy các giao dịch trực tuyến thuận lợi.

 • Đảm bảo tuân thủ và hợp tác với các cơ quan chính phủ trên thế giới

  Khi Việt Nam tiếp tục áp dụng các chính sách quản lý số, chuyên môn của Ascertia về danh tính số và bảo mật tài liệu trở nên quý giá. Các giải pháp của chúng tôi giúp các cơ quan chính phủ triển khai các nền tảng chính phủ điện tử an toàn, xác minh danh tính của công dân và tối ưu hóa các thủ tục hành chính. Điều này tạo ra sự minh bạch, giảm thiểu nguy cơ tham nhũng và tạo ra một hệ thống chính phủ hiệu quả, đáng tin cậy hơn.

Quy định về chữ ký điện tử và chữ ký số tại Việt Nam

Thực tiễn chuyển đổi số năng động của Việt Nam mở ra hàng loạt cơ hội mới, nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo về tính pháp lý của việc sử dụng các công nghệ này. Hệ thống luật và quy định kiện toàn cung cấp cho các tổ chức tại Việt Nam sự tự tin cần thiết để hoạt động an toàn trên môi trường trực tuyến.

Ascertia tuân thủ tất cả các quy định liên quan tại Việt Nam về dịch vụ tin cậy – đem lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng.

Luật và các quy định về Hạ tầng khóa công khai, bảo mật dữ liệu và chữ ký điện tử tại Việt Nam cho đến 2023:

 • Luật Giao dịch Điện tử số 51/2005/QH11 (“LGDĐT 2005”) (có hiệu lực đến ngày 30/06/2024): là nền móng đầu tiên về giao dịch điện tử tại Việt Nam. Luật này giới thiệu khái niệm chữ ký điện tử:
  • Chữ ký điện tử – được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký và xác nhận sự chấp thuận của người ký.
  • Giá trị pháp lý của Chữ ký điện tử – chữ ký điện tử được công nhận tính hợp pháp khi đáp ứng một số điều kiện về phương pháp khởi tạo. Chữ ký điện tử đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn được quy định trong luật có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay.

  Luật này cũng đưa ra khái niệm về thông điệp dữ liệu và hợp đồng điện tử và công nhận giá trị pháp lý của chúng.

 • Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 130/2018/NĐ-CP (“NĐ 130/2018”) (có hiệu lực từ ngày 15/11/2018): “NĐ 130/2018” bổ sung khái niệm chữ ký số và nêu rõ chữ ký số phải sử dụng công nghệ PKI:
  • Chữ ký số – là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.
  • Giá trị pháp lý của Chữ ký số – chữ ký số có giá trị tương đương chữ ký tay khi đáp ứng một số điều kiện đảm bảo an toàn được quy định trong nghị định.

  Nghị định này cũng đưa ra khái niệm về dịch vụ cấp dấu thời gian.

 • Luật Giao dịch Điện tử số 20/2023/QH15 (“LGDĐT 2023”) (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) : Luật này giới thiệu cách phân loại mới về chữ ký điện tử:
  • Chữ ký điện tử chuyên dùng – do cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng riêng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; cần đáp ứng một số yêu cầu đảm bảo an toàn được nêu trong luật. Chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn là chữ ký điện tử chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp chứng nhận.
  • Chữ ký số – một dạng chữ ký điện tử đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn được nêu trong luật, gồm 2 loại: i) Chữ ký số công cộng được sử dụng trong hoạt động công cộng và được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và ii) Chữ ký số chuyên dùng công vụ – được sử dụng trong hoạt động công vụ của chính phủ và được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ.
  • Giá trị pháp lý – công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử; Chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn và chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy.

  Luật này cũng đưa ra các định nghĩa về dịch vụ tin cậy, bổ sung dịch vụ tin cậy mới, quy định rõ hơn về hợp đồng điện tử và cụ thể hóa các điều kiện công nhận chữ ký số nước ngoài

 • Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 (“LDS 2015”) (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017): “LDS 2015” công nhận quyền riêng tư cá nhân và bảo vệ dữ liệu là quyền cơ bản. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý.
 • Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân số 13/2023/NĐ-CP (“NĐ 13/2023”) (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023): quy định cụ thể dữ liệu cá nhân (DLCN) gồm những gì và nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chủ thể dữ liệu cũng có các quyền được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, xóa, hạn chế xử lý, cung cấp, phản đối xử lý, khiếu nại khởi kiện, yêu cầu bồi thường và tự bảo vệ dữ liệu của mình. Nghị định này cũng phân loại các bên tham gia thành: Bên Kiểm soát DLCN, Bên Xử lý DLCN, Bên Kiểm soát và Xử lý DLCN, Bên thứ ba; và quy định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các bên tham gia kể trên đối với dữ liệu cá nhân.Nghị định này được cho là có nhiều điểm tương đồng với Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu.

Tại sao các tổ chức tại Việt Nam chọn Ascertia?

Trong một quốc gia đang đón nhận chuyển đổi số, các tổ chức tại Việt Nam hiểu rõ vai trò quan trọng của sự tin cậy trong mọi giao dịch trực tuyến. Từ dịch vụ công đến thương mại điện tử, việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và giao dịch an toàn là điều tối quan trọng. Đây là nơi thể hiện vai trò của Ascertia: cung cấp bộ sản phẩm và dịch vụ tin cậy số toàn diện và được thiết kế riêng cho các nhu cầu đa dạng tại Việt Nam.

Các giải pháp của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng chuyên môn về an ninh mạng hàng đầu thế giới, hơn cả việc bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi trang bị cho các tổ chức tại Việt Nam khả năng thiết lập định danh số tin cậy, an tâm khi xác thực thông tin danh tính người dùng và bảo vệ thông tin nhạy cảm với các công nghệ mã hóa tiên tiến nhất. Điều này tạo ra một hệ sinh thái số an toàn, minh bạch và hiệu quả mang đến sự yên tâm hoàn toàn cho doanh nghiệp khi sử dụng và cho công dân khi tham gia các dịch vụ trực tuyến.

Hơn cả công nghệ, Ascertia còn đem đến sự hợp tác. Chúng tôi hiểu rõ về thị trường Việt Nam và làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình để triển khai các giải pháp tích hợp với cơ sở hạ tầng và quy trình ký có sẵn. Đội ngũ hỗ trợ sở tại của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp và cung cấp kiến thức chuyên môn cập nhật, đảm bảo bạn luôn được trang bị để vận hành trong hệ sinh thái số đang không ngừng phát triển.

Bằng cách chọn Ascertia, bạn không chỉ chọn sự bảo mật; mà còn chọn sức mạnh để xây dựng sự tin cậy và khai mở toàn bộ tiềm năng của tương lai số. Hãy đặt bước tiến đầu tiên vào môi trường trực tuyến an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và thịnh vượng hơn.

Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay và hãy cho phép Ascertia trở thành đối tác tin cậy của bạn trong việc khám phá thế giới chuyển đổi số đầy hứa hẹn.

liên hệ chúng tôi